1/3/57

เหรียญหลวงพ่อทองเบิ้ม วัดวังยาว อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2537
  นามเดิม  ทองเบิ้ม  นามสกุล  ลิบลับ  เกิดวันอาทิตย์  ที่  ๔  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๕๔  ตรงกับวันขึ้น  ๑  ค่ำ  เดือน  ๑๒  ปีกุน  ชาติภูมิอำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นามบิดา  ม่องลั่น  ลิบลับ  นามมารดา  นางพิม  ลิบลับ  ได้อุปสมบทเมื่อวันอังคาร  ขึ้น ๒  ค่ำ  เดือน ๑  ปีวอก  ตรงกับวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๔๗๕  ณ  วัดวังยาว  ตำบลกุยบุรี  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีพระสุเมธีวรคุณ  (เปี่ยม  จนฺทโชโต)  อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วัดเกาะหลัก  ต.เกาะหลัก  อ.เมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพระอุปัชฌาย์
            ในปี  พ.ศ. ๒๔๘๖  ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรม  ที่วัดวังยาวสอบได้นักธรรมชั้นตรี  และในปี  พ.ศ. ๒๕๑๓  สำเร็จการอบรมโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลาง  รุ่นที่ ๑
            ปัจจุบัน  ท่านได้มรณภาพ  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ไม่มีความคิดเห็น: