21/2/58
ประวัติการสร้างเหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อทองเบิ้ม วัดวังยาว

วันนี้ผมขอนำเสนอประวัติและจำนวนการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรก ปี 05 หลวงพ่อเบิ้ม วัดว...

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น รวยลูกเดียว หลวงพ่อทองเบิ้ม วัดวังยาว

เหรียญหลวงพ่อเบิ้ม รุ่นรวยลูกเดียว ปี 37 เนื้อเงิน สร้าง 420 เหรียญ เป็นอีกรุ่นที่น่าสะสม เน...

20/2/58
ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น ตระกุดคู่มหาอำนาจ หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัตการสร้างคือ เจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้ม ได้ขออนุญาต และได้รับอนุญาตจาก หลวงพ่อพาน ใ...

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น พุทธโคดม หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่นเสาร์ 5 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น 4 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น 3 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น 2 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น 1 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง