1/3/58
 พระปิดตาเสาร์๕ เนื้อผง ปี๓๖ หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง

ราคาโทรสอบถาม

เหรียญตะกุดคู่ มหาอำนาจ หลวงพ่อพาน ปี ๓๘ เนื้อทองแดง วัดโป่งกะสัง

ราคาโทรสอบถาม

เหรียญหล่อนั่งพาน หลวงพ่อพาน เนื้อนวะ ปี ๓๗ วัดโป่งกะสัง

  ราคาโทรสอบถาม

20/2/58
ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น ตระกุดคู่มหาอำนาจ หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัตการสร้างคือ เจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้ม ได้ขออนุญาต และได้รับอนุญาตจาก หลวงพ่อพาน ใ...

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น พุทธโคดม หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่นเสาร์ 5 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น 4 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น 3 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น 2 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น 1 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง