17/3/58
วันนี้แวะมาเที่่ยวที่ชมรมพระเครื่องปราณบุรี

วันนี้ว่างเลยแวะมาเที่ยว มาคุยกันอาจารย์แดงใครว่างก็ไปเที่ยวชมหรือเช่าพระกันนะครับ ชอบองค์ไหน...

20/2/58
ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น ตระกุดคู่มหาอำนาจ หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัตการสร้างคือ เจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้ม ได้ขออนุญาต และได้รับอนุญาตจาก หลวงพ่อพาน ใ...

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น พุทธโคดม หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่นเสาร์ 5 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น 4 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น 3 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น 2 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง

ประวัติการสร้างเหรียญรุ่น 1 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง