29/10/57

ข่าวบารมีของหลวงพ่อพาน สุขกาโม แค่ถลอกๆฟกช้ำเท่านั้น