12/1/58

ติดคม ให้คิด หัดส่อง เสาร์ห้า ปี 36 หลวงพ่อพาน สุขกาโม วัดโป่งกะสัง