31/7/57

เหรียญหล่อนั่งพาน หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง กุยบุรี เนื้อนวะ รุ่นพิเศษอายุ ๘๔ ปี พ.ศ.๓๗


เหรียญหล่อนั่งพาน หลวงพ่อพาน วัดโป่งกะสัง กุยบุรี เนื้อนวะ รุ่นพิเศษอายุ ๘๔ ปี พ.ศ.๓๗ 

 ราคา  โทรสอบถาม  089-0897374