27/4/56

เปิดจอง หลวงพ่อคูณ รุ่น “บารมีปริสุทฺโธ” (พ.ศ.2555)





เปิดจอง!! หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่น “บารมีปริสุทฺโธ” (พ.ศ.2555)
วัดดำเนินสถิตย์ (บ้านกอก) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดสร้างถ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสมทบทุนสร้างหอพระเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่: เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดดำเนินสถิตย์ (บ้านกอก) อ.ปากช่อง จ.นครราชส
พิธีปลุก : วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา (เดือนธันวาคม 2555)
วัดดำเนินสถิตย์ (บ้านกอก) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (เดือนมกราคม 2556)

ไม่มีความคิดเห็น: